Concerten

De stichting heeft voorlopig de volgende concerten
vastgelegd in de Pluk.

Woensdag - 24.04.2019 - Hans Theessink
Zaterdag - 2.11.2019 - Lon Eldridge en Steven Troch 

De avondconcerten beginnen om 20.30 uur.

Meld je aan voor een of meerdere concerten via
betuwsblues@gmail.com